Logotype for print

Årsmöteskonferens 2019: Säkerhet och trygghet i samhället

2019-05-17

Hur bryter vi en negativ brottsutveckling och skapar trygga platser där människor vill bo och vistas? Det var temat vid Svensk Försäkring årsmöte den 15 maj. Bland deltagarna fanns Fredrik Reinfeldt, justitieminister Morgan Johansson, finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm.

Svensk Försäkring vill bidra till minskad brottslighet och skapa en tryggare situation i Sverige. Mycket kunskap finns i försäkringsbranschen men vi ville också bidra till att bygga ny kunskap. Svensk Försäkring tillsatte därför för två år sedan Trygghetskommissionen med uppdraget att ta fram förslag till konkreta åtgärder för att motverka vardags­brottslighet och förbättra tryggheten. Svensk Försäkring går nu vidare med ett av förslagen.

Svensk Försäkrings styrelse har beslutat att försäkringsbranschen ska bidra med 1,5 miljoner kronor per år till ett centrum för att etablera en så kallad Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige. Det beskedet gav Christina Lindenius.  

”Vår övertygelse är att ett centrum för AMP över tid bidrar till ett tryggare samhälle på ett mycket konkret sätt”, sa Christina Lindenius som också välkomnade att flera aktörer från näringslivet verkar vilja bidra med finansiering till Centrum för AMP.

Aktivera fler aktörer

I dagens samhällsdebatt ses brottslighet och otrygghet ofta som en resursfråga. Men fler poliser är inte enda lösningen. Det är inte rimligt att polisen gör allt. Vi behöver tänka i nya banor, menade Fredrik Reinfeldt som presenterade Trygghetskommissionens förslag.

Trygghetskommissionens ansats har varit att tänka bredare än att ”enbart” motverka brott. Även förhållanden som inte är brottsliga skapar otrygghet och behöver tas om hand.

I Sverige har man, enligt Fredrik Reinfeldt, ganska ensidigt fokuserat på social brottsprevention. Trygghetskommissionens utgångspunkt är istället den situationella brottspreventionen, dvs att rikta uppmärksamheten mot miljön och brottstillfället snarare än sociala egenskaper hos potentiella brottslingar.

För att skapa ett tryggare samhälle behöver stora delar av samhället aktiveras. Trygghetskommissionen föreslår att en AMP-modell (AMP) nu etableras i Sverige.  

Den bygger på att de aktörer som finns i ett område tar ett gemensamt ansvar för att minska brottstillfällena och skapa en säker och trygg miljö. Med begreppet affär framhålls att det är nödvändigt att ha med kommersiella krafter i arbetet för att skapa en levande och attraktiv plats. Ordet medborgare avses att det är fråga om att skapa en offentlig plats som är tillgänglig för alla. Med plats menas att själva utformningen av platsen är avgörande för att skapa en levande och attraktiv miljö där människor vill uppehålla sig.

Trygghet på lokal nivå

Patrick Bergander, Gruop CEO på Codan Trygg-Hansa och nyvald ordförande för Svensk Försäkring, tryckte på att försäkringsbolag vill erbjuda försäkring men varnade för risken att man kanske inte kan erbjuda försäkring i områden med hög kriminalitet. Det finns goda skäl att engagera sig för att bryta den negativa utvecklingen. För försäkringsbranschen som länge arbetat skadeförebyggande är steget till brottsbekämpande arbete inte särskilt stort.

Några som drabbas hårt är handlarna. Varje år stjäls det för 6,8 miljarder kronor från svenska butiker. Hälften av handlarna i utsatta områden uppger att de har tvingats att ändra sitt sortiment och en av fem överväger att sluta, berättade Per Geijer från Svensk Handel.  

Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, framhöll att AMP-modellen är ett utmärkt och efterlängtat initiativ. Även om polisen kommer få mer resurser så behövs samarbete med andra aktörer. Trygghetskontoret på Sergels Torg, där man skapat en gemensam plats och ökad närvaro, är ett gott exempel och en bra början.

Även Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm, pekade på den positiva utvecklingen på Sergels Torg. ”Vi behöver utveckla fler trygga platser. Stockholmarnas vardagsrum ska inte vara otrygga.” Hon betonade även vikten av att arbeta med tydliga mandat. En viktig uppgift är att backa upp förvaltningscheferna och visa att de har mandat att agera. ”Vi behöver arbeta efter en bra metod, oavsett vilken plats det gäller”, konstaterade König Jerlmyr.

Anna Nordin från Vasakronan beskrev hur de arbetar aktivt på olika håll för att få in trygghet i stadsplaneringen och mer folkliv på offentliga platser, till exempel i form av en soltrappa och en utomhusbastu på Sergels Torg. Hon konstaterade dock att det kan ta lång tid att få nödvändiga tillstånd för att kunna genomföra dessa insatser.

Bedrägerier och internationella stöldligor

Många typer av brott minskar men bedrägerier och internationella stöldligor är två områden där brottsligheten ökar. Det rör sig om brott som utförs i den digitala miljön och professionella ligor som snabbt tar sig in och ut ur landet. Det ställer gamla sanningar på ända. ”Vi ser en vridning i brottslighet som gör det svårt att använda gamla arbetsmetoder”, konstaterade Fredrik Reinfeldt.

I dagsläget läggs nästan 100 % av bedrägeriärenden ned. Trygghetskommissionen efterlyser därför mer specialisering inom polisen och rättsväsendet. Och inte minst inom detta område spelar privata aktörer en stor roll eftersom det är där teknikutvecklingen sker.

Både Thomas Bäcker från Blocket och Tobias Hummel från SEB konstaterade att det krävs hög kompetens för att kunna ligga steget före bedragarna som även de är specialiserade inom It och teknik.

Att det handlar om brott som påverkar människors livskvalitet, kunde Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, intyga. Var sjätte senior har utsatts för ett bedrägeri. Det upplevs ofta som mycket skamfullt menade Eva som även påminde om att det finns ett stort digitalt utanförskap som samhället behöver hantera.

Den sista paneldebatten ägnades åt de internationella stöldligorna. Panelen var enig om att det rör sig om avancerad och välorganiserad brottslighet som kan vara svår att knäcka. Flera uppmärksammade också att Sverige, med relativt låga straffskalor, är ett attraktivt land för stöldligor.

Håkan Carlsson, chef för polisens Circa-grupp, framhöll vikten av att  arbeta systematisk för att samla all bevisning och lagföra alla brott för att stoppa stöldligorna. Det krävs också god kunskap om brottslingarna.

”Det går att slå ut slå stöldligorna men det kräver kunskap och fokus. Det är också viktigt att arbeta nationellt. Det är ett gytter idag”, avslutar Mats Galvenius, vd på Svensk Försäkrings dotterbolag Larmtjänst.

Vad vill regeringen?

Justitieminister Morgan Johansson betonade vikten av att arbeta både brottsförebyggande och brottsbekämpande. Han välkomnade Trygghetskommissionens arbete som ett viktigt komplement till regeringens brottsförebyggande program och ställde sig positiv till att även privata aktörer agerar tillsammans.

Morgan Johansson var även öppen för att titta på nödvändiga lagändringar för att genomföra den för Sverige anpassade AMP-modellen

Fredrik Reinfeldt om Trygghetskommissionens förslag - trygghet på lokal nivå

Panel kring tryggghet på offentliga platser