Logotype for print

Ansvarskurs i fyra dagar

2019-03-25

Idag startar Svensk Försäkrings kurs Ansvarsförsäkring för sjö- och annan transportförsäkring i gång. Ett 30-tal deltagare från branschen deltar.

Kursen riktar sig till bl.a. anställda på försäkringsbolag, advokatbyråer, rederier, försäkringsförmedlare och till andra som har behov av fortbildning inom detta försäkringsområde.

Föreläsarna undervisar ansvarsförsäkring ur ett sjö- och transportförsäkringsperspektiv. Under kursen kommer föreläsarna bland annat lyfta upp de vanligaste regelverken inom området, transportavtal så som NSAB, CMR, VTL, CIM, ansvarsförsäkring för speditörer- åkerier och övriga transportörer. Dessutom behandlas sjötransportörens ansvar och försäkring (P&I).

Föreläsarna kommer från Svensk Försäkrings medlemsbolag och andra viktiga aktörer i marinförsäkringsklustret. Alla föreläsare har flerårig erfarenhet av sjö- och annan transportförsäkring. Undervisningen kommer därmed i många fall att referera till verkliga situationer från föreläsarnas praktiska verksamhet.