Logotype for print

Pensions-Replik från Svensk Försäkring i Dagens Industri

2023-11-24

Svensk Försäkring inkom under fredagen med en replik i Dagens Industri gällande en debattartikel författad av Frida Bratt på Nordnet. Repliken lyfter fram att branschen driver den digitala utvecklingen genom minPension.

Svensk Försäkring skriver bland annat:

”Svensk Försäkrings har som målsättning att bidra till ett starkt konsumentskydd. Vi ska underlätta för konsumenter att få god och korrekt information så att de kan fatta välgrundade beslut, bland annat om sina pensioner. Det ger nöjda kunder och upplysta konsumenter, vilket stärker förtroendet för pensionssystemet som helhet.”