Logotype for print

Staffan Moberg: Viktigt minska växthusgaserna och att klimatanpassa samhället

2022-04-05

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) kan vi läsa med vilka medel världen kan förhindra att temperaturen överstiger 1,5 grader. Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, ger en kommentar.

Forskarna i FN:s klimatpanel (IPCC) har i rapporten som släpptes den 4 april 2022 synliggjort vad som påverkar utsläppen – liksom hur utsläppsminskningar kan gå hand i hand med klimatanpassning och hållbar utveckling.

Politiska beslut och styrmedel i specifika sektorer och länder spelar en stor roll för utsläppen, visar rapporten. Den lyfter städernas roll och ger fokus åt förändrad efterfrågan, beteenden, teknikanvändning och planering av infrastruktur.

Innovationer är en viktig del av lösningen. De behöver skalas upp för att klara mål och handlingsplaner som företag, regeringar och städer så snart det är möjligt måste implementera.

Svensk Försäkrings Staffan Moberg kommenterar rapporten:

Staffan Moberg, jurist

- Det är inte bara bråttom att minska växthusgaserna, utan det blir även mer viktigt att klimatanpassa samhället. Ju längre tid det tar att minska utsläppen desto varmare blir planeten och med det följer en kraftigare och snabbare påverkan av väderextremer samt höjda havsnivåer. I Sverige måste vi verka för förändring som gör skillnad.