Logotype for print

Regeringen slarvar igenom garantitillägget

2022-04-19

Regeringens vårändringsbudget innehåller som väntat förslag till garantitillägg i bostadstillägget. Samtidigt blir regeringen med Ardalan Shekarabi i spetsen allt hårdare i sin retorik.

Ardalan Shekarabi har inför valet uttalat att ”Den som röstar emot garantitillägget tar ifrån en halv miljon pensionärer 1 000 kronor skattefritt i månaden. Socialdemokratiska företrädare ska även starta en namninsamling för att ”…sätta tryck på högerkonservativa politiker och opinionsbildare.”

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Att pensionen för många blir låg hänger samman med att höjningarna av åldrarna inom pensionssystemet har dröjt alldeles för länge. Det är först nästa år som de blir verklighet. Detta trots att pensionsgruppen har varit överens om höjningarna i flera år, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Remisskritiken mot garantitillägget har varit ovanligt skarp. Flera remissinstanser harframfört att motsvarande höjning av pensionerna kan åstadkommas avsevärt enklare genom att höja garantipensionen och att tillägget gör ett redan komplicerat system ännu svårare att förstå.

Skälet till att regeringen valde att gå vägen över statsbudgeten är väl känt. Pensionsgruppen, där Ardalan Shekarabi är ordförande, måste vara överens om förändringar i pensionssystemet och det kräver grundliga analyser. Den tiden tycks denna gång inte ha funnits.

- Budskapet att det är vi själva som genom arbete tjänar in till vår pension blir alltmer urvattnat för allt fler individer. Förslaget är också tveksamt när det gäller träffsäkerheten då det inte bara är riktat till de sämst ställda pensionärerna. Även medel- och höginkomsttagare tar del av tillägget, säger Eva Erlandsson.

Den 15 juni ska riksdagen ta ställning till vårändringsbudgeten inklusive garantitillägget.