Logotype for print

Pensionshöjningar bör utgå från behov

2022-05-17

Pensionshöjningar bör utgå från behov för dagens liksom för framtida pensionärer, och inte utifrån kortsiktiga politiskt betingade beslut inför ett val. Det menar Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring om regeringens respektive oppositionens pensionsförslag de senaste veckorna. Ett sätt att värna långsiktigheten i pensionssystemet är att få fler partier att ställa sig bakom pensionsöverenskommelsen.

Den senaste tidens heta diskussioner om pensionerna går vidare med förnyad intensitet efter det att oppositionen presenterade ett förslag till höjda pensioner för en vecka sedan. Det går i korthet ut på höjd garantipension och bostadstillägg, införandet av en gas i pensionssystemet och sänkt skatt för alla pensionärer. Regeringen gick snabbt ut senare i veckan med en jämförelse av förslagen som visade att regeringens förslag ger mest i plånboken under 2022.

Eva Erlandsson, senior ekonom

– Fördelen med oppositionens förslag är att det ligger inom ramen för pensionssystemet. Men oavsett förslag så försvagas livsinkomstprincipen i pensionssystemet. Till det kommer att det för många är svårt att förutse effekterna av sina beslut om att arbeta längre och spara mer. Vid sidan av att vi redan i dag har fem olika bidrag inom grundskyddet så beskattas de på olika sätt, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring. 

Ungefär samtidigt som oppositionen presenterade sitt förslag gav Pensionsmyndigheten och Finanspolitiska rådet ut rapporter som båda visar att svenska pensionärer som grupp har en förhållandevis god ekonomi. Det gäller även i jämförelse med dem i förvärvsaktiv ålder. Finanspolitiska rådet framhåller bland annat att pensionärernas ekonomi aldrig har varit bättre.  

13 procent av pensionärerna ligger under gränsen för relativ fattigdom. Det är betydligt färre än de pensionärer som nu föreslås få höjd pension. Hela den här diskussionen om höjda pensioner har börjat i fel ände – med krav på breda höjningar av pensionerna i stället för att utgå från vilka behov av höjningar som finns för olika grupper, säger Eva Erlandsson. 

De partier som tidigt gick ut och lovade höjda pensioner var Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa två partier ingår inte i Pensionsgruppen. Det innebär att de inte har ställt sig bakom pensionsöverenskommelsen vad gäller centrala principer som livsinkomstprincipen och att pensionssystemet är autonomt, det vill säga fristående från statsbudgeten.  

För att säkra Pensionsgruppens viktiga roll i framtiden tror jag att det finns ett värde i att försöka få fler av riksdagspartierna att ställa sig bakom pensionsöverenskommelsen för att få dem att undvika lockelsen att utlova höjda pensioner på kort sikt. Det är ju betydligt svårare att som politiker även ta ett långsiktigt ansvar bortom nästa mandatperiod, säger Eva Erlandsson.