Logotype for print

Nej till register över hushållens tillgångar och skulder

2023-04-17

Svenska myndigheter vill ha goda verktyg för att kunna förutspå nästa finanskris, men det får inte gå till på det sätt som föreslagits i en ny utredning. Konsekvenserna av förslagen innebär en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och dessutom har de uppenbara cyberriskerna inte analyserats.

För att förutspå nästa finansiella kris ska svenska myndigheter naturligtvis ha goda verktyg, men det får inte ske på det sätt som föreslås genom utredningen En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Företrädare för Svensk Försäkring skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet om varför förslaget inte bör genomföras.

 

 

Läs mer