Logotype for print

Replik: Med dagens väntetider krävs privata alternativ

2020-01-16

Replik Aftonbladet Debatt 16/1. Det är länge sedan den svenska vården var bäst i världen. I ett europeiskt perspektiv är väntetiderna till vård långa och den offentligfinansierade vården är inte likvärdig över landet.

Redan år 2000 klassades den svenska vården sammantaget som sämre jämfört med länder som Frankrike, Spanien, och Nederländerna. I dagsläget hamnar Sverige på en åttonde plats i Europa. Resultatet för Sverige dras ned av den låga tillgängligheten, det vill säga hur snabbt vi får vård.

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet i Sverige som innebär en rätt till offentligfinansierad vård inom en viss tid. För ett besök hos specialist eller en operation får väntetiden inte överstiga 90 dagar. Trots det måste 2 av 10 vänta längre än 90 dagar för att få träffa en specialist. Fler än 3 av 10, av dem som har fått en operation godkänd, måste vänta längre än 90 dagar. Läget har gradvis försämrats sedan 2013.

Det är stora skillnader i väntetid beroende på var man bor. I Blekinge är vårdgarantin uppfylld för de flesta diagnoser medan väntetiderna i Jämtland/Härjedalen är mycket långa.

I det perspektivet väljer Lena Hallengren att ta strid mot sjukvårdsförsäkringen som hon ser som ett hot mot den offentligfinansierade vården.

Det är lätt att se att det finns många problem med den offentligfinansierade vården. Sjukvårdsförsäkringen är inte ett av dem. Sjukvårdsförsäkringen står för en procent av de totala utgifterna för vård. Bara det visar tydligt på att det borde finnas mer angelägna problem inom den offentligfinansierade vården att ta tag i.

Hallengren vill ha lagstiftning som säkrar att principen om vård efter behov skyddas. Detta trots att till och med lagrådet 2017 konstaterade att det redan gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är därför positivt att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har getts i uppdrag att undersöka hur lagstiftningen tillämpas.

I ett läge där allt fler medborgare inte är nöjda med de långa väntetiderna inom den offentligfinansierade vården är det fullt mänskligt att de söker andra alternativ. För arbetsgivare är sjukvårdsförsäkringen dessutom ett sätt att ta det ansvar de har för arbetsmiljö och rehabilitering enligt arbetsmiljölagen.  

Vi instämmer i att Sverige bör ha en likvärdig vård i världsklass. För att nå dit bör politiken inriktas på åtgärder som leder dit, snarare än att på olika sätt söka begränsa privata initiativ.

Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring

(replik Aftonbladet.se 16 januari 2020)