Logotype for print

Dags att digitalisera hela försäkringsbranschen

2020-09-28

Nu måste det till krafttag som ser till att teknologitransformationen omfattar även personskador. Det menar flera sakkunniga på området.

Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, skriver idag i en debattartikel tillsammans med andra sakkunniga på personskadeområdet att digitaliseringen ger stora förändringar och förbättringar för försäkringsbranschen. Den driver på utvecklingen av företag, produkter och tjänster på ett sätt som förändrar kundernas beteenden och förväntningar i grunden. I denna utveckling är konsumenterna i allt högre grad delaktiga och inte sällan de som driver den tekniska utvecklingen framåt och skapar ett förändringstryck.

Försäkringsbranschen har till stora delar svarat an väl på såväl de möjligheter, men också utmaningar som ges. Särskilt under senare år har innovationstakten varit hög. Skribenterna lyfter dock att ett segment inom försäkringsbranschen halkar efter; personskaderegleringen.