Logotype for print

100 år senare – nu vill vi göra om Stockholmsutställningen

2020-11-16

Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring, skriver på DN Debatt tillsammans med ett antal andra samhällsaktörer om vikten av att bygga hållbara och trygga städer.

Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring

Konceptet som föreslås kallas Plus­staden och har tagits fram av den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande i samarbete med Fossilfritt Sverige. Idén är inte att bara bygga och utveckla stadsdelar som belastar klimat och stadsmiljö så lite som möjligt, utan i stället stadsdelar som ger en positiv påverkan och innebär plus för hela samhället. Stadsdelar som genererar mer förnybar energi än de använder, där grönområden bidrar till hälsa och där vi även odlar mat, där hyresvärden erbjuder nya sätt för de boende att förflytta sig i stället för bara parkeringsplatser och där livsmiljöerna upplevs som attraktiva och trygga. Det handlar inte bara om att bygga nytt utan också att bygga om, reparera och bättre utnyttja miljöer och lokaler som redan finns.