Logotype for print

Replik: Sjukvårdsförsäkringar avlastar skattefinansierad vård

2019-12-06

Replik DN Debatt 6/12. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere, skriver Eva Erlandsson, Svensk försäkring.

Karl-Petter Thorwaldsson och Heidi Stensmyren lyfter flera viktiga frågor för en fungerande hälso- och sjukvård. Det är tydligt att det i dag finns ett starkt stöd hos medborgarna för en offentligt finansierad välfärd. Det ställer sig även försäkringsbranschen bakom. Alla måste uppfatta att de offentligt finansierade tjänsterna är väldefinierade och att den offentliga vården ses som huvudalternativet. På så sätt skapas en legitim grund och betalningsvilja för den offentligfinansierade vården och omsorgen.

Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkringen sker via privata vårdgivare. Den ges aldrig inom den offentliga vården. Privata vårdgivare, som har patienter både från den offentligfinansierade vården och sjukvårdsförsäkringar, är redan i dag skyldiga att följa hälso- och sjukvårdslagen om att ge vård efter behov. Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkringen föregås, precis som inom den offentligfinansierade vården, alltid av en medicinsk bedömning.

Det är korrekt som Thorwaldsson och Steinsmyren skriver att sjukvårdsförsäkringar är mer vanliga bland män. Det följer av att kvinnor oftare är sysselsatta inom offentlig sektor där det är mindre vanligt med sjukvårdsförsäkring. 

Fler än hälften av de försäkrade har en inkomst under brytpunkten för statlig skatt. Det som också är intressant är att sjukvårdsförsäkringen är vanlig inom branscher som byggnation, anläggning, detaljhandel och tillverkningsindustrin. Dessa utgör hälften av antalet försäkrade. Så pass vanlig att snart var sjunde sysselsatt har en sjukvårdsförsäkring.

I dagsläget fyller sjukvårdsförsäkringen en roll som ett komplement till den offentligfinansierade vården. Försäkringen avlastar den skattefinansierade vården, fyller ut tid hos privata utförare som landstingen väljer att inte köpa upp och håller sjukfrånvaron i samhället nere. Det är därför viktigt att fokus i debatten ligger på hur den offentligfinansierade vården kan förbättras snarare än på hur framväxten av alternativ kan förhindras.

Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk försäkring (försäkringsföretagens branschorganisation)

(Replik på dn.se 2019-12-06)