Logotype for print

Replik: Försäkringsbolagens ”hemliga låda” ger snabb återgång i arbete och nöjda kunder

2019-08-08

Replik av Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, på Hanne Kjöllers kolumn ”De privata sjukvårdsförsäkringarna är bolagens hemliga låda”.

Hanne Kjöller lyfter på DN:s ledarsida 30/7 att det finns ett behov av ökad transparens om vad sjukvårdsförsäkringarna innehåller och efterlyser listor över vilka vårdgivare som är anslutna. 

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat snabbt under 2000-talet, från 103 000 försäkringar år 2000 till dagens närmare 660 000 försäkringar. Försäkringen bidrar till ökad trygghet i vetskapen om att den försäkrade snabbt får vård och kan återgå i arbete efter sjukdom eller skada. På så sätt minskar risken för inkomstbortfall för anställda och risken för produktionsbortfall för arbetsgivare som tecknar försäkringen för sina anställda. 

De frågor som Hanne Kjöller ställer är högst relevanta, inte minst mot bakgrund av den snabba ökningen av antalet sjukvårdsförsäkringar. Försäkring är en bransch som bygger på tillit. Du betalar en premie i förväg för att få ett skydd mot risken för att till exempel ditt hus brinner ned eller du blir bestulen. En sjukvårdsförsäkring ger rätt till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård om du blir sjuk och behöver vård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Du måste därför kunna lita på att försäkringsbolagen ger dig den ersättning/hjälp du enligt försäkringsvillkoren har rätt till den dag du behöver det. Om kunderna inte kan lita på det faller hela affärsidén. 

Försäkringsbolagen arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla försäkringsvillkoren så att de ska vara begripliga för kunderna utan att ge avkall på exakthet. Det är en svår balansgång. Att till exempel specificera vad som ingår i en sjukvårdsförsäkring skulle resultera i långa försäkringsvillkor fyllda av medicinska begrepp och riktlinjer som är närmast obegripliga för den som saknar medicinsk kompetens. Ett skäl till att försäkringsbolagen i försäkringsvillkoren istället väljer att specificera vad som inte omfattas är helt enkelt att göra dem begripliga för kunderna. Enkelt uttryckt, det är betydligt fler åkommor som omfattas av försäkringen än som inte gör det. Kunden kan känna sig trygg i att om en viss vård eller åkomma inte finns med bland undantagen så omfattas den av försäkringen. Kunderna är också överlag mycket nöjda med försäkringen, vilket troligen har bidragit till ökningen av antalet sjukvårdsförsäkringar. 

Det är mycket sällan som kunder efterfrågar listor över vårdgivare. Det förekommer dock att kunder frågar om en viss vårdgivare finns med i nätverket eller vilka vårdgivare som finns på en specifik ort. I de fallen svarar försäkringsbolagen normalt på frågan.

Ett skäl till att kunderna inte är så intresserade av listor kan vara att det inte spelar någon roll var man bor. Sjukvårdsförsäkringen ger nämligen samma skydd ”från norr till söder”. Om den försäkrade bor på en ort där försäkringsbolagen saknar avtal med en vårdgivare med viss specialistkompetens så bokar och betalar försäkringsbolagen resa och uppehälle så att den försäkrade kan få den vård som hen behöver lika snabbt som om hen bodde på den ort där specialistkompetensen finns. Det innebär att en kund som bor i Ystad eller Haparanda har samma skydd som kunder på alla andra platser i Sverige. 

Vidare, om en viss vård tillhandahålls av en vårdgivare som inte finns inom försäkringsbolagets nätverk så gör försäkringsbolaget en granskning av vårdgivaren och utvärderar om vårdgivaren uppställer försäkringsbolagets krav på kvalitet och tillgänglighet. Om det är uppfyllt och den privata vårdgivare ställer sina tjänster till förfogande skriver försäkringsbolaget ett avtal med vårdgivaren för att kunna uppfylla försäkringsavtalet.

Det finns några tillfällen då en sjukvårdsförsäkring inte kan erbjuda vård. Det gäller viss högspecialiserad vård som endast tillhandahålls på storsjukhus i landstingens regi. Den är inte tillgänglig för försäkringspatienter, eftersom försäkringsbolagen endast kan sluta avtal med privata vårdgivare. I dessa fall hänvisas den försäkrade till den offentliga vården och får då ersättning för patientavgiften.

Eva Erlandsson, Senior ekonom, Svensk Försäkring

Replik publicerad på DN.se 190808