Logotype for print

Vart är pensionssystemet på väg?

2023-06-29

Pensioner stod på agendan när Svensk Försäkring anordnade pensionsseminarium i Almedalen under torsdagen. Hur bygger vi ett pensionssystem som inger förtroende och tillräckliga pensioner? Hur viktig är livsinkomstprincipen? Detta var några av frågorna som diskuterades och här följer några röster från deltagarna.

Försäkringssnack · Almedalen - Förutsägbart, begripligt, tillräckligt? Vart är pensionssystemet på väg?

 

Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring, inledde och lade grunden för dagens seminarium: 

- Vårt pensionssystem har under de senaste åren förändrats. De grundläggande principerna inom pensionssystemet, dvs. livsinkomst­principen och principen om att pensionssystemet ska vara fristående från statsbudgeten, har urholkats och pensionssystemet har gått från att vara någorlunda förutsägbart, stabilt och begripligt till dess motsats. Vi frågar oss därför Vart är pensionssystemet på väg?

Därefter tog Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister (M) vid:

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister

- Livsinkomstprincipen är grundläggande, oerhört viktig och måste stärkas. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Det är inte bra att tumma på den principen. Jag ser fram emot att jobba med pensionsgruppen. Samarbetet har inte fungerat optimalt den senaste tiden, men har tjänat Sverige väl över tid. Vi ska vara stolta över pensionsgruppens arbete.

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S):

- Pensionsgruppen är en unik företeelse. Fem partier har i 30 år långsiktigt lyckats samarbeta. Givit och tagit, burit helheten. Det kommer absolut bli svårare att nå konsensus med åtta partier.

Göran Arrius, ordförande, SACO:

- Det finns flera frågor vi bör ställa oss: Hur ska vi få folk att jobba mer heltid? Ta en mer jämställd föräldraledighet? Varför får kvinnor en mycket lägre pension än män? Vilka val gör vi i livet? Vi borde få folk att jobba mer och i och med det bättre pensioner.

IMG_2725.jpg

Martina Johansson, riksdagsledamot (C):

- Vi måste ha ett stabilt pensionssystem och då förutsätter det att vi har blocköverskridande samarbeten som håller över tid. I förhandlingar kan vi behöva tumma på livsinkomstprincipen.

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv

- Innehållet är det viktigaste och att det blir bra saker av överenskommelser på pensionsområdet. Det är bra om alla kan stå bakom breda överenskommelser, men är det rimligt?

Moderator för seminariet var Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

IMG_2730.jpg

IMG_2715.jpg