Logotype for print

Förutsägbart, begripligt, tillräckligt? Vart är pensionssystemet på väg?

2023-06-20

Under senare år har pensionssystemet förändrats och i dag kan upp till 7 olika förmåner betalas ut till en och samma pensionär. Hur ser förtroendet för pensionssystemet ut i dag och hur bygger vi ett pensionssystem som inger förtroende och tillräckliga pensioner?