Logotype for print

Almedalen 2023: Klimatanpassning, pensioner och sprängningar

2023-05-22

Svensk Försäkring arrangerar fyra seminarier under Almedalsveckan 28-30 juni 2023.

Onsdag den 28 juni är vår klimatdag

13.00 Hur ska Sverige klimatanpassas? Vi belyser hur Sverige bör agera för att kunna möta de klimathot vi ser när det gäller skyfall och havsnivåhöjningar. Vi lyfter även den finansiella sektorns utmaningar. Seminariet avslutas med en riksdagspolitisk debatt.
Till Almedalsprogrammet 

14:30 Klimatanpassning - hur rankas Sveriges kommuner?
Hur rankas Sveriges bästa kommuner inom klimatanpassning? Vad är framgångsrecepten för klimatanpassningsarbete 2023 och vilka kommuner har lyckats bäst?
Till Almedalsprogrammet 

Torsdag den 29 juni handlar om pensioner

14.45 Förutsägbart, begripligt, tillräckligt? Vart är pensionssystemet på väg?
Under senare år har pensionssystemet förändrats och i dag kan upp till 7 olika förmåner betalas ut till en och samma pensionär. Hur ser förtroendet för pensionssystemet ut i dag och hur bygger vi ett pensionssystem som inger förtroende och tillräckliga pensioner?
Till Almedalsprogrammet 

Fredag den 30 juni är temat vardagstrygghet

10.00 Varför sprängs det så mycket i Sverige?

Sprängningarna skapar stor otrygghet i vårt samhälle och medför även stora kostnader för försäkringsbranschen. Varför sker det så mycket sprängningar i Sverige? Vad finns det för eventuella åtgärder? Vilka kostnader och konsekvenser medför sprängningarna för samhället och försäkringsbranschen? Seminariet är i samarbete med Larmtjänst.
Till Almedalsprogrammet 

Alla våra seminarier är i lokal Lojsta på Wisby Strand Congress & Event