Logotype for print

Svensk Försäkring i Almedalen 2024

2024-06-19

Svensk Försäkring är i år representerade vid ett flertal seminarier och rundabordssamtal i Almedalen. Vi kommer att fokusera på klimatanpassning och hållbarhetsrelaterade frågor.

 

Här deltar Svensk Försäkring under Almedalsveckan:  

Stora bränder – varför blev de så stora? Om branden på Oceana Vattenvärld och konsekvenserna av den. Hur gör vi för att förhindra eller begränsa bränder under bygg- och renoveringsarbeten?  

Tisdag 25 juni, 15:45-16:45, Staffan Moberg, Gotlands museum, Säkerhetsarenan

Rundabordssamtal om förbättrad styrning för hållbara vårdformer.

Onsdag 26 juni, 11:30-13:30, Gerda Kinell, Euro Accident

Läget, läget, läget – havsnära, centralt eller klimatsäkert? Översvämningar, skogsbränder och kraftiga stormar gör att vi behöver tänka nytt kring hur vi bor och bygger. Tiden när det gick att undvika frågan om klimatanpassning av våra bostäder är över. Frågan är vem som bär ansvaret och hur klimatriskerna påverkar bostadspriser och svenskarnas flyttmönster?

Torsdag 27 juni, Staffan Moberg, Strandvägen H550, LF Fastigheter