Logotype for print

Nu finns den årliga statistikrapporten ”Försäkringar i Sverige” att ladda ner

Det här händer hos Svensk försäkring

Varför hemförsäkring?

Svensk Försäkring driver projektet Varför hemförsäkring? som är ett branschgemensamt projekt för att minska gruppen som saknar hemförsäkring.

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev: varje vecka, varje dag, statistik-tema eller månadsbrev.

400 000 saknar hemförsäkring

Fyra procent av svenska hushåll saknar en hemförsäkring och det här vill försäkringsbranschen ändra på. Under det senaste året har man i ett projekt med fokus på oförsäkrade försökt hitta ett sätt att nå rätt personer om information om hemförsäkringens fördelar.

Tema: Klimat och Hållbarhet

Klimat- och hållbarhetsfrågor har under lång tid varit en prioriterad fråga hos försäkringsbranschen. Den övergripande målsättningen är att bidra till omställningen för ett hållbart samhälle.

Rapporter

Här hittar du Svensk Försäkrings rapporter och broschyrer.

Remissvar

Svensk Försäkring svarar på ett 70-tal remisser årligen. Här hittar du våra remissvar.