Logotype for print

Skadeförsäkringsföretagens premier ökade något

2023-05-17
nyhet Premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen ökade med nästan 5 procent under det första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Premierna har ökat inom alla produktområden med undantag av premierna till trafik- och motorfordonsförsäkringar som har minskat. Om premieinkomsterna justeras för den höga inflationen så har de däremot minskat under det senaste året. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.