Logotype for print

Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring presenterad

2018-02-13
nyhet En ny sjuklighetsundersökning för perioden 2008-2015 visar att sjukdomsperioderna minskat jämfört med tidigare sjuklighetsundersökning för 2000-2007. Utbetalningarna från privata försäkringar är i många fall kopplade till hur Försäkringskassan beslutar. Ändras regelverken, t ex genom införande eller borttagande av den bortre tidsgränsen för sjukpenning, så ändras också förutsättningarna för utbetalningar från privata försäkringar.

Privat betalda sjukvårdsförsäkringar ökar mest

2017-12-18
nyhet Det tredje kvartalet 2017 hade drygt 620 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 12 000 personer, eller 2,0 procent, jämfört med samma period 2016. De privat betalda gruppförsäkringarna står för merparten av ökningen. Även om de arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringarna fortsätter att öka så finns det en osäkerhet kring vad förslaget om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring kommer att innebära för efterfrågan på försäkringarna.