Logotype for print

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring träder i kraft den 1 juli 2018

2018-05-16
nyhet I dag, den 16 maj, röstade riksdagen igenom förslaget om Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Förslaget innebär att hälso- och sjukvård, inklusive sjukvårdsförsäkring, som betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas hos den anställde. Sverigedemokraterna röstade nej till förslaget. Allianspartierna lade ned sina röster, vilket innebär att de passivt stödjer förslaget.

Svensk Försäkrings Årsredovisning 2017

2018-05-14
nyhet Idag publiceras Svensk Försäkrings Årsredovisning för det gångna året. Under 2017 kom trygghetsfrågorna i fokus. Inte bara i samhället utan även på Svensk Försäkring. Vi tillsatte en Trygghetskommission med Fredrik Reinfeldt som ordförande som ska lämna förslag på hur försäkringsbranschen kan bidra till att vardagsbrottsligheten minskar och tryggheten ökar. Andra frågor som vi engagerade oss i under förra året rörde pensioner, rättssäkra regler och distribution av försäkringar.