Logotype for print

Statistik

Svensk Försäkring sammanställer ett brett spektrum av statistik. Under branschsammanställningar finns övergripande information om den svenska försäkringsmarknaden. Under liv- och skadeförsäkring finns mer specifik information för respektive område.