Aktuellt 

Rss

Invaliditetsintyg

Invaliditetsintyg

Det medicinska invaliditetsintyget används som underlag för bedömning av funktionsnedsättning som uppkommit genom en olyckshändelse, till exempel en trafikolycka.

Till Invaliditetsintyget

 • Gilla oss!

  Följ oss på Facebook för senaste nytt!

   
 • Följ oss på Twitter!

  Här hittar du det vi skriver på Twitter och kan följa oss.

   
 • Konsumenternas försäkringsbyrå

  Konsumenternas försäkringsbyrå är en oberoende rådgivningsbyrå som informerar privatpersoner och ger vägledning i försäkringsfrågor.

   
 • Svensk Försäkrings Nämnder

  Svensk Försäkrings Nämnder administrerar ett antal prövningsnämnder. Nämndernas utlåtande är vägledande vad gäller bland annat tolkning av försäkringsvillkor och praxis inom skaderegleringen.