Aktuellt 

Rss

Invaliditetsintyg

Invaliditetsintyg

Det medicinska invaliditetsintyget används som underlag för bedömning av funktionsnedsättning som uppkommit genom en olyckshändelse, till exempel en trafikolycka.

Till Invaliditetsintyget

Beställ rapporter och broschyrer

Svensk Försäkring producerar en rad rapporter och olika broschyrer. Nu beställer du dem enkelt från vår hemsida.

Beställ här

 • Gilla oss!

  Följ oss på Facebook för senaste nytt!

   

Vem tar ansvar för klimatanpassningen i Sverige?

Ska kommuner åläggas att ta fram klimatanpassningsplaner? Behövs det en ny klimat- och sårbarhetsutredning? Och vem ska egentligen ta ansvar för klimatanpassningen i Sverige?

Läs mer

Finanskartan

Webbplats om finansiell stabilitet

Finanskartan är en webbplats med samlad information om det finansiella systemet och hur vi i Sverige arbetar för att hålla systemet stabilt.

Läs mer

 • Konsumenternas försäkringsbyrå

  Konsumenternas försäkringsbyrå är en oberoende rådgivningsbyrå som informerar privatpersoner och ger vägledning i försäkringsfrågor.

   
 • Svensk Försäkrings Nämnder

  Svensk Försäkrings Nämnder administrerar ett antal prövningsnämnder. Nämndernas utlåtande är vägledande vad gäller bland annat tolkning av försäkringsvillkor och praxis inom skaderegleringen.