Logotype for print

Dubbelbeskatta inte livförsäkringsföretagens fastighetsinnehav

2017-09-15
nyhet Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet föreslår att avskattning ska ske i ett fastighetsbolag när ägaren säljer andelar i bolaget. Svensk Försäkring anser att det finns principiella tveksamheter och besvärande konsekvenser med förslaget. Utredningen har inte heller berört konsekvenserna för livförsäkringsföretagen, vilkas indirekta fastighetsinnehav blir dubbelbeskattade.