Logotype for print

Premier till pensions- och livförsäkring ned med 20 procent

2022-11-16

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar har minskat med 20 procent under det tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Det visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Vid jämförelse mellan det tredje kvartalet 2022 och motsvarande kvartal året innan har premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar minskat med drygt 16 miljarder kronor – en minskning med 20 procent. Det är andra kvartalet i rad som premierna minskar för pensions- och livförsäkring. I jämförelse med 2021 blir nedgången under 2022 kraftig eftersom premieinbetalningarna under 2021 låg på en ovanligt hög nivå.

Under det tredje kvartalet 2022 ökade inbetalda premier till tjänstepensionsförsäkring via valcentral med 9 procent (1,2 miljarder kronor) jämfört med motsvarande kvartal året innan. Samtidigt minskade inbetalda premier till tjänstepension utanför valcentral med 10 procent (1,9 miljarder kronor). Privat kapitalförsäkring minskade med 34 procent (16,2 miljarder kronor) och privat pensionsförsäkring med 9 procent (0,03 miljarder kronor) jämfört med tredje kvartalet 2021. En del av förändringarna gällande tjänstepension utanför valcentral och privat kapitalförsäkring beror på ändrad kategorisering av företagsägd kapitalförsäkring. Den kapitalförsäkring för tjänstepension som inte innehåller en tjänstepensionsutfästelse ska redovisas i kategorin privat kapitalförsäkring. Detta innebär att kategorin privat kapitalförsäkring kan innehålla både privatägd och företagsägd kapitalförsäkring.

Magnus Vesterlund, chefsekonom

- Sparandet i kapitalförsäkring fortsätter att minska jämfört med pandemiåret 2021. Det följer högst sannolikt av årets försvagning på aktiemarknaden och en hög inflation som minskar konsumtionsutrymmet och därmed även möjligheten till sparande. Sett i ett längre perspektiv, och särskilt bortsett från pandemiåret 2021, ser vi dock ett ökat sparande i kapitalförsäkring, säger Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Under de senaste fyra kvartalen, det vill säga från och med det fjärde kvartalet 2021 till och med det tredje kvartalet 2022, uppgick premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till drygt 356 miljarder kronor. Motsvarande värde för de fyra kvartalen dessförinnan var 373 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har de årliga premieinbetalningarna för dessa försäkringar ökat med totalt 145 procent (motsvarande 211 miljarder kronor).

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. I Övrig livförsäkring ingår premiebefrielseförsäkring, grupplivförsäkring och sjukförsäkring som inte tecknats av arbetsgivare i anslutning till anställning utan av ”privat” försäkringstagare, där sjukförsäkring avser sådan som inte kan sägas upp av försäkringsföretaget och därför klassas som livförsäkringsrörelse. Både företag och privatpersoner kan spara i privata kapitalförsäkringar. Källa: Svensk Försäkring.

tabell_premier.png