Logotype for print

Kapitaliseringstabeller

Tabellen används för beräkningen av engångsbelopp i ersättningstabellerna för skadefall som inträffat från och med 2002, samt för beräkning av engångsbelopp av kostnader och olägenheter i skadefall till och med 2001.

Tabellen används även vid utbyte av skadeståndslivränta mot engångsbelopp. Kapitaliseringsfaktorerna avser utbetalning 1000 kr per år. Ränteantagandet är 3,5 procent per år