Logotype for print

Översvämningsskada

För att förenkla ärendehanteringen har Svenskt Vatten och Svensk Försäkring tagit fram en gemensam anmälningsblankett som ska användas under en försöksperiod. Försäkringsbolagen ska, inom en vecka efter att de fått skadeanmälan från sin kund, fylla i blanketten och skicka den till VA-organisationens angivna e-post. VA-organisationen återkopplar därefter genom att ange en kontaktperson för ärendet.