Logotype for print

Vardagsbrott

De vanligaste vardagsbrotten var inbrott och stöld, där närmare 56 000 skador drabbade villor och andra bostäder. Även knappt 9 000 företag och 4 000 fritidshus drabbades. Andra vanliga vardagsbrott var stölder av eller ur fordon (personbilar, MC, mopeder och terrängfordon) samt cykelstölder.

För skador orsakade av vardagsbrott betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 2,6 miljarder kronor under 2017. De högsta sammanlagda beloppen betalades ut för inbrott och stöld i bostad samt stölder av eller ur fordon.

Statistik för 2018 är försenad och kommer efter sommaren.