Logotype for print

Kvartalsrapporter

Premier och försäkringsersättningar

Premier är intäkter som kommer från de försäkringar som bolagen säljer. Med hjälp av dessa premier kan bolagens marknadsandelar beräknas. Se vidare i marknadsstatistiken tabell 20-21. 

Skadeförsäkringsföretagen rapporterar sina kvartalsuppgifter om premier och utbetalda försäkringsersättningar till Finansinspektionen enligt föreskrifterna i FFFS 2015:13. I nedanstående mappar finns denna information sammanställd.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se