Logotype for print

Årsrapporter

Lönsamhetsanalys, resultatanalys, premiesammanställning och årsstatistik från 1996 och framåt.

Skadeförsäkringsföretagens årsrapporter
Arkiverade rapporter

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se