Logotype for print

Skadeförsäkringsföretagens årsrapporter

Försäkringsföretagens årsrapporter visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. Här finns även en speciell rapport avseende just trafikförsäkring, som redovisar utbetalda försäkringsersättningar och avsättningar för skador inklusive fastställda kapitalvärden och skadelivräntor.

Skadeförsäkringsföretagens årsrapporter
Arkiverade rapporter

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se