Logotype for print

Rapportering till Finansinspektionen

Försäkringsföretagen är ålagda att rapportera kvartalsvis till Finansinspektionen. Dessa rapporter sammanställs av Svensk Försäkring i till exempel Branschstatistiken och andra statistikprodukter.

Svensk Försäkring får också tillgång till vissa delar av försäkringsföretagens årsredovisningar.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se