Logotype for print

Inträffade skador per år

Totalt inträffade 854 000 skador inom hushåll och företag under 2017. För dessa skador utbetalades sammanlagt drygt 18 miljarder kronor från försäkringsbolagen. Den värdemässigt största skadan för hushållen var vattenskador i bostaden. Skadebeloppen uppgick till sammanlagt drygt 2,3 miljarder kronor. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand och åska. Sammanlagt uppgick dessa skadebelopp till nästan 3,8 miljarder kronor.

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från hemförsäkringen var, under 2017, en så kallad allriskskada, vilket täcks av en allriskförsäkring. En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa, tappar mobilen från balkongen eller glömmer plånboken på bussen. Under 2017 inträffade knappt 305 000 allriskskador, vilket motsvarar drygt 41 procent av samtliga skador inom hushåll. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt drygt en miljard kronor i skadebelopp. De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 2,3 miljarder kronor, och skador orsakade av brand och åska, för vilka skadebeloppen uppgick till sammanlagt 1,8 miljarder kronor.

Den vanligaste anledningen till att ett företag får utbetalning från företagsförsäkringen var, under 2017, en vattenskada. Under 2017 inträffade drygt 14 000 vattenskador i företag, vilket motsvarar drygt 16 procent av samtliga skador för företag. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt drygt en miljard kronor i skadebelopp. De värdemässigt största skadorna för företagen var dock skador orsakade av brand och åska, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till knappt 3,8 miljarder kronor.

Antal skador inom hushåll och företag varierar över åren men har trendmässigt stigit under den senaste 10-årsperioden. Mellan 2008 och 2017 har antalet skador ökat med drygt 20 procent och skadebeloppen har ökat med drygt 38 procent.

Faktaruta

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.