Logotype for print

Rapportering till Finansinspektionen

Försäkringsföretagen är ålagda att rapportera kvartalsvis till Finansinspektionen. Dessa rapporter sammanställs av Svensk Försäkring.

 

Svensk Försäkring får också tillgång till vissa delar av försäkringsföretagens årsredovisningar.