Logotype for print

Naturskador i Sverige åren 2015–2020

Svensk Försäkring presenterar ny statistik gällande naturskador i Sverige för åren 2015–2020. Under de sex senaste åren inträffade drygt 80 000 naturskador i Sverige och det totala skadebeloppet uppgick till drygt 3,5 miljarder kronor. Klimatförändringarnas effekter kommer påverka samhället över lång tid framöver och Svensk Försäkring ser ett ökat behov av att följa konsekvenserna och utvecklingen.  

I samband med regeringsuppdraget ”Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning (2021)” fick Svensk Försäkring en förfrågan från MSB och SGI om möjligheten att förfina statistiken vad gäller de olika typerna av naturskador.

Rapporten redovisar antal naturskador och skadebelopp fördelat på försäkringsgren, typ av naturskada och kommun för perioden 2015–2020.

I Skåne, Västra Götalands och Stockholms län är skadebeloppen som förväntat högst i områden med hög koncentrationer av boende och annan bebyggelse. 

När vi rankar de kommuner som har högst skadebelopp så hamnar Norrtälje, Helsingborg och Uppsala kommun i topp.

Under denna period uppstod naturskador främst på grund av storm (55 500 skador) och vatten/översvämningar (18 400 skador). Resterande 6 100 skador orsakades av övriga naturskador såsom ras, skred och erosion men även hagel och snötryck.