Logotype for print

Försäkringar i Sverige 2018

Trygghet för den enskilde – tillväxt för samhället

Vi är alla utsatta för risker. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller av brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Försäkringar gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden.

Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbats om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en livförsäkring som ger en viss framtida inkomst, det vill säga pension, i utbyte mot en premiebetalning i nutid.

Den här rapporten ger en översiktlig bild av försäkringar i Sverige och belyser deras betydelse för samhällsekonomin. Diagrammen om svenska försäkringar som bygger på statistik från främst Svensk Försäkring, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån (SCB). De avser, med några få undantag, förhållandena under 2017 eller de senaste tio åren.