Logotype for print

Så här fungerar vår statistik

Branschstatistik

Branschstatistiken är en sammansättning av liv- och skadeförsäkringsstatistik. Under denna del finns en kvartalsvis sammanställning av branschstatistik och den årliga broschyren Svensk försäkring i siffror. De innehåller information om försäkringsmarknaden i form av till exempel marknadsandelar, premieinkomst och antal försäkringsbolag. Här finns också statistik som används i olika sammanhang för att visa hur försäkringsbranschen förhåller sig till omvärlden.

Skadeförsäkring

Skadeförsäkring omfattar bland annat skador på egendom och sjuk- och olycksfallsförsäkring. Statistiken innehåller information om till exempel anmälda skador, premieinkomster och marknadsandelar.

Livförsäkring

En livförsäkring kan vara både en försäkringsprodukt och en sparprodukt. Här finns statistik som visar storleken på marknaden för livförsäkring och de olika bolagens marknadsandelar. Det finns även uppgifter om värdeförändringen på de tillgångar som ett försäkringsbolag förvaltar (totalavkastning) och uppgifter om hur försäkringsbolagen fördelar totalavkastningen.

Vår statistik

Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från våra medlemsföretag och i vissa fall samtliga försäkringsbolag. En del av statistiken samlas in av Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter är offentlig statistik. Uppgifterna har därefter bearbetats och i vissa fall aggregerats på branschnivå och i vissa fall på produktnivå. Statistiken kan inte användas för att prissätta olika typer av försäkringar.