Logotype for print

Distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar

Livförsäkringar säljs i dag främst via företagsportaler, framför allt valcentraler, och via mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare.

År 2018 stod företagsportalerna för 42 procent av de totala livförsäkringspremierna, medan mellanhänder stod för 23 procent. Direktförsäljningen utan mellanhänder uppgick till 17 procent. Banker och finansiella institutioner stod för 10 procent, och övriga distributionskanaler (bland annat icke-finansiella företag) stod för 7 procent. Fördelningen mellan olika distributionskanaler varierar något över tiden.

 

Bakgrund

Svensk Försäkring samlar sedan 2010 in uppgifter över distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar.