Logotype for print

Distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar

Svensk Försäkring samlar sedan 2010 in uppgifter över distributionskanaler vid försäljning av livförsäkringar.

Livförsäkringar säljs i dag främst via företagsportaler, framför allt valcentraler, och via mellanhänder, såsom försäkringsförmedlare. År 2016 stod valcentralerna för 31 procent av de totala livförsäkringspremierna medan försäkringsförmedlarna stod för 29 procent. Direktförsäljningen utan mellanhänder uppgick till 20 procent. Banker och finansiella institutioner stod för 14 procent samt övriga distributionskanaler för 7 procent. Exempel på övriga distributionskanaler kan till exempel vara försäljning via icke-finansiella företag.

 Fördelningen mellan olika distributionskanaler varierar något över åren.