Logotype for print

Kvartalsrapporter

Premier är inkomster från de försäkringar som bolagen säljer. Med hjälp av premierna beräknas bolagens marknadsandelar. Se vidare i marknadsstatistiken. Statistiken innehåller även uppgifter om nyteckning.

Livförsäkringsföretagen rapporterar sina kvartalsuppgifter om nyteckning och premier till Finansinspektionen enligt föreskrifterna i FFFS 2015:13. I nedanstående mappar finns denna information sammanställd.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se