Logotype for print

Kvartalsrapporter

Premier är inkomster från de försäkringar som bolagen säljer. Med hjälp av premierna beräknas bolagens marknadsandelar. Se vidare i branschstatistiken. Statistiken innehåller även uppgifter om nyteckning.

Livförsäkringsföretagen rapporterar sina kvartalsuppgifter om nyteckning och premier till Finansinspektionen enligt föreskrifterna i FFFS 2015:13. I nedanstående mappar finns denna information sammanställd.

Fram till 2016 hade blanketterna annat utseende. Dessa finns samlade under arkiverat material.

Branschstatistiken för det fjärde kvartalet 2018, som ursprungligen publicerades 2018-02-20, har reviderats 2018-02-25. Revideringarna rör ändringar i totalavkastning och inbetalda premier för livförsäkringsföretag