Logotype for print

Livförsäkringsföretagens årsrapporter

Försäkringsföretagens årsrapporter visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. Här finns även en speciell rapport som redovisar försäkringsbestånd.

Arkiverade rappporter

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se