Logotype for print

Tillgreppsbrott

Publicerad: 2023-06-14 Nästa publiceringsdatum: 2023-06-14

De vanligaste tillgreppsbrotten är olika former av stölder. Det sker ofta genom inbrott i fastigheter och stöld av egendom från motorfordon. Under 2022 skedde 148 000 försäkringsskador som orsakats av tillgreppsbrott och försäkringsföretagen betalade sammantaget ut drygt 2,3 miljarder kronor i skadeersättningar. Under 2022 har antalet försäkringsskador orsakade av tillgreppsbrott ökat med 5 procent medan de utbetalade skadebeloppen har ökat med 9 procent.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

Stöld av egendom från bostäder, företag och motorfordon – tillsammans med bland annat bilstölder, cykelstölder samt rån – utgör så kallade tillgreppsbrott. De är relativt vanliga brott som förhållandevis många drabbas av. Under 2022 inträffade drygt 148 000 försäkringsskador som orsakats av tillgreppsbrott. De vanligaste tillgreppsbrotten var olika former av stöld, varav 50 000 skador drabbade bostäder, 40 000 motorfordon, 6 000 företag och närmare 1 000 båtar. Därutöver inträffade 46 000 cykelstölder och 6 000 rån.

Stölder från bostäder har minskat trendmässigt sedan toppnoteringen år 2016. Nedgången var särskilt stor under pandemiåren och kan vara kopplad till att många jobbade i hemmet och inte åkte bort på semester, vilket gjorde det svårare för inbrottstjuvarna. Under 2022 har antalet stölder i bostäder ökat med 9 procent. Antalet skador orsakade av stöld av egendom från motorfordon och stöld av själva fordonet har under 2022 ökat med 12 procent för företagsägda personbilar men minskat med 2 procent för privatägda bilar. Antalet cykelstölder har uppvisat en stigande trend under senare år, även om de sjönk under år 2021. Under 2022 har cykelstölderna återigen börjat öka, ökningen uppgår till 4 procent.

Mellan 2021 och 2022 har antalet försäkringsskador som orsakats av tillgreppsbrott sammantaget ökat med 5 procent (7 000 skador). Den största delen av ökningen stod stöld i flerbostadshus för. De stod för nästan häften (41 procent) av ökningen, medan stöld av egendom från villor stod för 28 procent.

tillgrepp.png

För skador som utgör tillgreppsbrott och drabbade hushåll, företag, båtar och motorfordon betalade skadeförsäkringsföretagen ut sammanlagt mer än 2,3 miljarder kronor under 2022. Nästan hälften, 45 procent motsvarande drygt 1 miljard kronor, betalades ut för stöld av motorfordon samt stöld av egendom ur fordonet. Vidare betalades 22 procent av det totala beloppet ut för stöld från bostäder.

Mellan 2021 och 2022 ökade de utbetalda skadeersättningarna för tillgreppsbrott med 9 procent (197 miljoner kronor). Den största delen av ökningen stod skador i företagsfastigheter för, skadeersättningarna för denna typ av tillgreppsbrott ökade med 35 procent mellan 2021 och 2022.

tillgrepp2.png

Försäkringsskadorna orsakade av tillgreppsbrott står för 15 procent av det totala antalet försäkringsskador 2022 och 11 procent av de sammanlagda skadeersättningarna för skador som drabbar individer, bostäder, företagsfastigheter och motorfordon.