Logotype for print

Inbrott och stöld är de vanligaste vardagsbrotten

Inbrott och stöld i företag och bostäder brukar – tillsammans med bland annat fordonsstölder, cykelstölder, rån och överfall – kallas för vardagsbrott. De är relativt vanliga brott som förhållandevis många drabbas av. Under 2016 inträffade fler än 150 000 skador orsakade av vardagsbrott. Det vanligaste vardagsbrotten var inbrott och stöld, där närmare 60 000 skador drabbade villor och andra bostäder. Även knappt 9 000 företag och 4 000 fritidshusdrabbades. Andra vanliga vardagsbrott var stölder av eller ur fordon (personbilar, MC, mopeder och terrängfordon) och cykelstölder.

För skador orsakade av vardagsbrott betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt
drygt 2,2 miljarder kronor under 2016. De högsta sammanlagda beloppen
betalades ut för inbrott och stöld i bostad samt stölder av eller ur fordon.

Anm.: Kategorin Stöld Fordon innefattar både stöld av fordon och stöld ur fordon.