Logotype for print

Kundservice och skadearbeten är vanliga yrken

I försäkringsbranschen finns det många olika yrkeskategorier. Ungefär 6 000 personer, motsvarande omkring 30 procent av de anställda, arbetar med kundservice, rådgivning eller försäljning. En annan vanlig yrkeskategori är skadearbeten av olika slag. I det ingår utredningsarbeten om vem som har varit vållande vid en skada samt vad som kan vara orsaken till skadan. Denna yrkeskategori utgörs av drygt 4 700 individer, vilket motsvarar ungefär 25 procent av antalet anställda i branschen. Specialistyrken såsom, aktuarier (försäkringsmatematiker) och jurister utgör en mindre andel av de anställda.

Anm.: Omfattar företag som ingår i den lönestatistik som årligen samlas in av FAO, vilket täcker näst intill hela försäkringsbranschen.