Logotype for print

Vattenskador är dyraste skadan för hushåll

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från en försäkring var, under 2016, en så kallad allriskskada, vilket täcks av en allriskförsäkring. En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa, tappar mobilen från balkongen eller glömmer plånboken på bussen.

Under 2016 inträffade drygt 310 000 allriskskador för hushållen. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt en miljard kronor i skadebelopp. Den värdemässigt största skadan för hushållen var dock vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till närmare 2,5 miljarder kronor.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan användas för att betala kostnader om en individ blir
skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och
personskada som individen har orsakat.