Logotype for print

Allt fler har en sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Innehållet i försäkringarna kan variera något, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. 

Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka. Vid slutet av 2017 hade mer än 630 000 personer en sjukvårdsförsäkring  Det är nästan en fördubbling sedan 2008. De flesta som har en sjukvårdsförsäkring, ungefär 70 procent, får sin försäkring betald av en arbetsgivare. Cirka 25 procent har tecknat sin sjukvårdsförsäkring som en gruppförsäkring via till exempel sitt fackförbund. Resterande, cirka 5 procent, har en individuell sjukvårdsförsäkring.