Logotype for print

Fler än 24 miljoner sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Hushåll kan även ha sjuk- och olycksfallsförsäkringar. I slutet av 2016 fanns drygt 24 miljoner sjuk- och olycksfallsförsäkringar i Sverige. Anledningen till att det finns så många sjuk- och olycksfallsförsäkringar är att en individ kan ha flera olika sådana försäkringar. Knappt hälften var olycksfallsförsäkringar och en knapp tredjedel var någon form av sjukförsäkring. Barnförsäkring är oftast en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring och gäller vanligtvis upp till dess att barnet fyllt 25 år. Antalet barnförsäkringar har under de senaste tio åren ökat från 2,3 till 3,7 miljoner.

Drygt 40 procent av sjuk- och olycksfallsförsäkringarna betalas inte av individen utan av individens arbetsgivare. Lika stor andel, drygt 40 procent, av försäkringarna är gruppförsäkringar. En gruppförsäkring innebär exempelvis att individen via medlemskap i en fackförening får möjlighet att teckna försäkringen, ofta till ett förmånligt pris. Resterande sjuk- och olycksfallsförsäkringar är individuella försäkringar.