Logotype for print

Marknadsandelar för skadeförsäkring och livförsäkring

Premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen uppgick till drygt 65 miljarder kronor under 2017. De fyra skadeförsäkringsföretagen som hade störst premieinkomster var Länsförsäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, och Trygg-Hansa. Dessa företag stod tillsammans för mer än 80 procent av marknaden mätt i premieinkomster.

Anm.: Här ingår inte företags-, ansvars-, sjöfarts-, luftfarts- eller transportförsäkring.

För livförsäkringsföretagen uppgick de inbetalda premierna 2017 till drygt 260 miljarder kronor. De fyra livförsäkringsföretag som erhöll mest premier var Alecta, Folksam, Skandia och AMF Pension. Dessa företag utgjorde drygt 45 procent av marknaden sett till inbetalda premier.

Anm.: Inbetalda premier är premieinkomster minus fribrevsuppräkningar och inflyttat kapital.