Logotype for print

Något fler kvinnor än män försäkringsbranschen

Försäkringsbranschen har en förhållandevis jämn könsfördelning. Av de anställda i branschen under 2017 så var strax över hälften kvinnor. Andelen kvinnor har också genomgående varit något högre än andelen män under 2000-talet. Samtidigt har andelen chefer som är kvinnor stigit. Under 2017 var nära hälften av cheferna kvinnor.

Anm.: Omfattar företag som ingår i den statistik som årligen samlas in av FAO, vilket täcker näst intill hela försäkringsbranschen.