Logotype for print

Pensioner utgör en betydande del av hushållens sparande

Svenska hushåll har under de senaste tio åren fördubblat sitt sparande från drygt 5 000 miljarder kronor 2008 till drygt 10 000 miljarder kronor 2017. Tjänstepension är den största sparformen för svenska hushåll. Knappt hälften av sparandet 2017 var i  antingen tjänstepensioner, privata pensioner eller premiepensioner. 

Anm.: I kategorin Kontanter och bankinsättningar ingår också premieobligationer.
Fonder innehåller även strukturerade produkter. Privata pensioner avser de som SCB klassificerar som privat pensionssparande.