Logotype for print

Nästan alla svenskar har en hemförsäkring

De allra flesta i Sverige har en hemförsäkring, men inte riktigt alla. Hemförsäkringen är egentligen ett paket av olika försäkringar som kan ge försäkringstagaren ersättning vid exempelvis stöld och brand. Försäkringen omfattar föremål som försäkringstagaren äger, hyr eller lånar för sitt privata bruk, såsom möbler, kläder, husgeråd, hushållsapparater och hemelektronik. Den kan också ge ersättning om skador skulle uppstå vid resor, och om den försäkrade blir överfallen, krävs på skadestånd eller har behov av rättsskydd.

I dagsläget saknar uppskattningsvis nästan 4 procent av befolkningen i Sverige en hemförsäkring. Det innebär att knappt 400 000 individer står utan bland annat rättsskydd och ekonomiskt skydd såväl hemma som på resa. Det är vanligare att män saknar en hemförsäkring, liksom utrikesfödda, särskilt de som är födda utanför Norden.

Anm.: Diagrammet bygger på en undersökning av levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i Sverige, utförd av SCB 2014–2015.