Logotype for print

Hemförsäkring och fordonsförsäkring är vanliga försäkringar

Många försäkringar ersätter hushållen för skador på exempelvis hem, villor, fritidshus, båtar, bilar och andra fordon. Fordonsförsäkring är den vanligaste av dessa försäkringar. Vid slutet av 2017 fanns nästan 5 miljoner försäkrade personbilar och drygt 3 miljoner andra försäkrade motorfordon.

Hemförsäkring och villahemförsäkring är också vanliga försäkringar. Villahemförsäkringen täcker inte bara kostnader för skador som omfattas av den vanliga hemförsäkringen, utan fungerar även som ett ekonomiskt skydd vid skador som kan uppkomma på själva fastigheten. Under 2017 uppgick antalet hemförsäkringar till 3,3 miljoner och antalet villahemförsäkringar till 1,8 miljoner.

Anm.: Här ingår inte företagsförsäkringar, djurförsäkringar eller produktförsäkringar.
För personbilar och övriga fordon ingår även företagsägda fordon.