Logotype for print

Glasskador är de vanligaste skadorna på fordon

Under 2016 var glasskada (exempelvis skada på bilvindruta) den vanligaste skadan i trafiken. Dessa skador stod för mer än 40 procent av alla skadorna inom motorfordonsförsäkring (se diagram 10). Den dyraste skadan var dock vagnskada. En vagnskada kan uppkomma till exempel vid en trafikolycka, om en förare råkar backa på något med sin bil eller om någon repar lacken.

Anm.: Räddning avser bilbärgning och assistans vid skada. Stöld innefattar både stöld av fordon och stöld ur fordon. Ansvars- och rättsskydd kan användas för att betala kostnaderom en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat.