Logotype for print

Både små lokala och stora rikstäckande försäkringsföretag

De svenska försäkringsföretagen betalar årligen ut stora belopp i pensioner och ersättningar för skador. På så vis skapas ekonomisk trygghet för både hushåll och företag. Den svenska försäkringsbranschen består av runt 350 företag som tillsammans sysselsätter fler än 20 000 personer i Sverige och investerar mer än 4 500 miljarder kronor i den svenska och globala ekonomin.

I Sverige arbetar något fler än 20 000 personer i försäkringsbranschen, vilket motsvarar ungefär en halv procent av antalet anställda på arbetsmarknaden. De anställda finns fördelade på runt 350 försäkringsföretag. 

De flesta företagen är antingen rikstäckande eller lokala försäkringsföretag. Därutöver finns det så kallade understödsföreningar (tjänstepensionskassor) och en del utländska företag representerade via filialer eller agenturer. Antalet företag har minskat de senaste åtta åren. Det är främst mindre lokala försäkringsföretag och understödsföreningar som har blivit färre. Trots att antalet företag minskat så har antalet anställda under denna period varit i stort sett oförändrat.