Logotype for print

Hög avkastning på livförsäkringsföretagens tillgångar

Avkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar är betydelsefull eftersom den påverkar nivån på de framtida tjänstepensionsutbetalningarna. För 2017 uppgick totalavkastningen på tillgångar som förvaltas av svenska livförsäkringsföretag till strax över 6 procent. Det ligger i linje med den genomsnittliga årliga totalavkastningen de senaste tio åren. Att de svenska livförsäkringsföretagens tillgångar till förhållandevis stor del utgörs av aktier bidrog, tillsammans med de stigande aktiepriserna i Sverige och globalt, till att avkastningen var fortsatt hög under 2017.

Anm.: Totalavkastningen är ett viktat genomsnitt av marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är baserad på.